De stichting worden aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’, de zogeheten ANBI-status.

Dat houdt in dat u giften geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken van de  inkomstenbelasting, rekening houdend met de geldende drempels.

Periodieke schenkingen  zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel. Modelovereenkomsten en voorwaarden volgens de belastingdienst zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

  

De stichting heeft ANBI en culturele ANBI status:
RSIN nummer: 853807358